Aktualności

Jak prawidłowo wypowiadać ubezpieczenie OC

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Często rezygnując z usług  towarzystwa ubezpieczeniowego zapominamy o złożeniu wypowiedzenia polisy lub wypełniamy je nieprawidłowo co zmusza nas do ponownego składania dokumentów, a czasami nawet do zapłaty części składki. Sprawdźmy jak zrobić to bez zbędnych komplikacji.


Wypowiedzieć lub rozwiązać umowę OC możemy gdy:
-upływa okres, na który została zawarta umowa, zazwyczaj to 12 miesięcy,
-wypowiadamy automatycznie przedłużoną umowę, czyli wznowienie lub kontynuacja aktualnego ubezpieczyciela, która jest związane z tzw. podwójnym ubezpieczeniem pojazdu,
-wyrejestrowaliśmy pojazd mechaniczny,
-odstępujemy od umowy zawartej przed rejestracją, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni,
-wypowiadamy ubezpieczenie, które nabyliśmy razem z zakupionym samochodem lub motocyklem,
-udokumentujemy trwałą i zupełną utratę pojazdu, która nie skutkowała zmianą posiadacza, np. spłonięcie samochodu albo kasacja na wskutek wypadku czy kradzież,
-zarejestrujemy pojazd za granicą,
-odstępujemy jako klient od umowy ubezpieczenia zawartej przez Internet lub telefon- w takim przypadku możemy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przez 30 dni od jej zawarcia,
-wyrejestrowujemy pojazd na skutek przekazania pojazdu do stacji demontażu, która wystawia odpowiednie zaświadczenia- złomowanie pojazdu.


W przypadku kupna/nabycia pojazdu osoba kupująca/nabywająca posiada 30 dni na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie firmy ubezpieczeniowej lub o pozostaniu o obecnej. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować o dotychczasowych usług należy pisemnie poinformować ubezpieczyciela. Można wypełniony, gotowy formularz i dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, przesłać pocztą, elektronicznie lub skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego. We wniosku zaznaczyć należy opcję wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC 30 dni po nabyciu pojazdu. Pamiętać również należy, że wypowiedzenie jest ważne, jeśli dostarczone zostanie do ubezpieczyciela najpóźniej do 30 dnia od daty kupna/ nabycia samochodu. W przypadku otrzymania przez ubezpieczyciela wypowiedzenia po przekroczonym czasie będzie ono nie ważne, co skutkuje automatycznym przedłużeniem dotychczasowej umowy o kolejne 12 miesięcy i wiąże się z obowiązkiem opłacania składki.
W przypadku chęci rozwiązania umowy ubezpieczenia OC wraz z wygaśnięciem jej ważności formularz wypowiedzenia należy dostarczyć do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy, czyli przedostatniego dnia trwania dotychczasowej umowy.
Umowy OC zawarte od dnia 11 lutego 2012roku
Zakup/nabycie pojazdu skutkuje przejęciem praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia auta poprzedniego właściciela, to znaczy że nieopłacone części składek przechodzą na nabywcę pojazdu. Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe rekalkulują składkę, czyli ponownie sprawdzają jaką wysokość składki miałby nowy właściciel i pomniejszają ją o wpłaconą sumę. Różnicę do zapłacenia przesyłają listownie do kupującego. Wraz z upływem czasu, na który została zawarta umowa ulega ona rozwiązaniu, jeśli nie zostanie wcześniej wypowiedziana na piśmie.
Nowy właściciel powinien pamiętać o sprawdzeniu, czy pojazd, który kupuje ma ważne ubezpieczenie i sprawdzić jego stan. Zgłoszenie umowy kupna/sprzedaży ciąży na sprzedającym, który powinien dostarczyć jej kopię do towarzystwa.