Aktualności

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki- połączenie ubezpieczeń na życie i dożycie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ubezpieczenie to daje nam podwójną korzyść:

- w przypadku naszej śmierci polisa zapewnia naszym bliskim wypłatę świadczenia zgodnie z sumą ubezpieczenia,
- a jeśli dożyjemy do końca okresu ubezpieczenia, otrzymamy zwrot wpłaconych składek.


Ochrona życia

Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% wybranej sumy ubezpieczenia. Naszym obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia. Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy. Takie świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

 Zwrot składki:

Zwrot wpłaconych składek z polisy może nastąpić jeśli  upłynie okres ubezpieczenia, wtedy ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które wpłaciliśmy przez cały okres polisy. 100% wpłaconej składki odzyskamy tylko przy długim okresie ubezpieczenia, im krótszy okres ubezpieczenia, tym mniejsza część zwrotu składki, np. 80%. Jeśli chcemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed jej zakończeniem to ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które przekazywaliśmy do towarzystwa do momentu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Zwrot wpłaconych składek może zależeć od momentu wypowiedzenia - np. min 5 lat wpłacania składki.

Najczęstsze sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają świadczenia:

-Śmierć po długotrwałej chorobie.

-Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

-Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.

-Śmierć w trakcie operacji.

-Śmierć naturalna.

 Najczęstsze wyłączenia, czyli sytuacje, w których towarzystwa nie wypłacą odszkodowania:

-Gdy śmierć była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem.

-Gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych.

-Gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo (towarzystwo wypłaca odszkodowanie jeśli polisę zawarto odpowiednio wcześniej przed samobójstwem).

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie ze zwrotem składki w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeczytanie tych warunków i rozmowa z doradcą ubezpieczeniowym są niezbędne przy tak złożonym ubezpieczeniu.