Aktualności

Ubezpieczenie pracownika z korzyścią dla pracodawcy

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polisy grupowe dla pracowników to dziś standard i jeden z elementów wizerunkowych firmy. Sama możliwość przystąpienia do ubezpieczenia to jednak za mało.
Liczy się wnętrze oferowanej polisy, której warunki powinny być starannie wynegocjowane i dobrane już na samym początku współpracy ubezpieczyciela z zamawiającym.


Już nie tylko karta typu Multi Sport, czy ochrona medyczna. Pracodawcy, którzy dbają o kadrę i nie chcą dopuścić do kosztownych rotacji, stosują szereg zachęt mających zatrzymać pracownika w miejscu zatrudnienia.


Co prawda, pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest do pewnego stopnia chroniony, ale zakres tej ochrony jest ściśle reglamentowany, np. miejscem wykonywania zawodu.
Indywidualne czy grupowe?
Ubezpieczenie, jakie może zawrzeć pracownik, zależy od jego preferencji, ale i wewnętrznej polityki zakładu pracy. Z osobistymi preferencjami mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o indywidualną polisę na życie. Pracownik chce być dodatkowo chroniony lub chroniony jakkolwiek, jeśli w jego miejscu zatrudnienia nie są oferowane żadne formy ochrony finansowej życia i zdrowia.

Wewnętrzna polityka firmy to sytuacja, w której funkcjonuje model grupowego ubezpieczenia pracowniczego albo i nie. Ale i wówczas ubezpieczony może wybrać model indywidualny, łącząc go z grupowym.


Polisa grupowa – 4 zalety
Ubezpieczenie grupowe na życie od indywidualnego różni bardzo wiele i nie chodzi o to, by w tym miejscu rozstrzygać o przewadze jednego z rozwiązań. Każda z form ochrony jest dla pracownika korzystna. Podobnie pracodawca – oferując pakiet ubezpieczeń grupowych przyczynia się do poprawy wizerunku własnej firmy.
W firmie, gdzie pracodawca nie oferuje ubezpieczenia grupowego, pracownik będzie musiał liczyć na indywidualną ochronę w ramach polisy. Tam z kolei, gdzie „grupówka” istnieje i można przystąpić do niej bezpłatnie lub za symboliczną opłatą, zatrudniony najczęściej nie korzysta z innych form zabezpieczenia życia i zdrowia.


Ale nawet najlepsze ubezpieczenie pracownika jest produktem, w którym należy uwzględnić niewątpliwe zalety, jak i mniej korzystne (dla niektórych) rozwiązania:
1.Szeroki zakres ubezpieczenia – polisa grupowa obejmuje wiele zdarzeń, jakie mogą przytrafić się pracownikowi, czyli nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu czy urodzenie się dziecka. Tutaj zakres ubezpieczenia jest nie tylko ograniczony, ale i sztywny, przez co polisy grupowej nie można dopasować do indywidualnej sytuacji finansowej.
2.Brak karencji – czyli okresu, w którym nie obowiązuje odpowiedzialność ubezpieczyciela. Warto zwrócić uwagę, czy karencja odnosi się do konkretnych rozwiązań, np. urodzenia dziecka. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie TU stosuje zabezpieczenie w postaci 9-cio czy nawet 12-to miesięcznego okresu karencji. W grupowej polisie to z reguły maksymalnie 6 miesięcy, a czasem brak takiego okresu. Ubezpieczyciel rozkłada ryzyko odszkodowania za przypadek urodzenia dziecka na wszystkich pracowników danej firmy. Ubezpieczeniu może podlegać nie tylko zatrudniona kobieta, ale i małżonka pracownika.
3.Niska składka – koszt grupowego ubezpieczenia nie jest sumą wygórowaną. To zazwyczaj kwota 50 do 100 zł w skali miesiąca. Wysokość składki, podobnie jak zakres ubezpieczenia, jest z góry ustalana i dobrana pod wszystkich ubezpieczonych. Nie ma więc możliwości ustalania indywidualnej taryfy. Dla innych taki model wyliczania i opłacania ubezpieczenia jest bardziej przejrzysty i klarowny.
4.Minimum formalności – dla tych, którzy lubią uproszczone rozwiązania, polisa grupowa będzie najbardziej odpowiednią formą finansowej ochrony życia i zdrowia. Wystarczy, że ubezpieczony wypełni formularz przystąpienia do polisy. W przypadkach budzących wątpliwości ubezpieczyciela może dojść do wysłania pracownika na badania lekarskie potwierdzające stan zdrowia.


Wybór między rodzajami polisy na życie nie zawsze jest prosty, o ile ubezpieczony ma możliwość skorzystania z ochrony grupowej czy indywidualnej. Za „grupówką” przemawiają proste zasady umowy i niska składka. Ubezpieczeni indywidualnie nie muszą być zatrudnieni w firmie na czas trwania polisy i dysponują szerszym zakresem ubezpieczenia z możliwością negocjowania i rozszerzania składników umowy.