Aktualności

Ubezpieczenia grupowe dla firm

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ubezpieczenia na życie, choć niedoceniane, są najistotniejszym elementem ochrony ubezpieczeniowej, jaką możemy zapewnić sobie oraz naszym najbliższym. Ponieważ chronią nas w najbardziej dramatycznych momentach życia i gwarantują pomoc finansową, kiedy jest ona najbardziej potrzebna.


Skupimy się tutaj na jednej z najkorzystniejszych dla potencjalnego ubezpieczonego form ubezpieczenia na życie: ubezpieczeniu grupowym. Największymi zaletami ubezpieczenia się w formie grupowej- najczęściej występującej jako ubezpieczenie pracownicze w zakładzie pracy- są atrakcyjna składka i bardzo korzystne warunki ubezpieczenia, niedostępne dla osoby chcącej ubezpieczyć się indywidualnie.


Kolejną cechą ubezpieczenia grupowego jest szeroki wachlarz dostępnej ochrony: w przypadku ubezpieczenia indywidualnego lub zrzeszającego kilka osób, ubezpieczyciel nie zgodzi się na przedstawienie kilku wariantów ubezpieczenia do wyboru. Inaczej wygląda to w ubezpieczeniu grupowym: tutaj towarzystwo ma interes w tym, aby zagwarantować swoim potencjalnym klientom możliwość wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty. Większa liczba wariantów ubezpieczenia to większa ilość osób skłonnych do dołączenia do grupy, jesteśmy w stanie dostosować ofertę do większego grona odbiorców.


Nierealnym jest, aby osoba indywidualnie negocjująca ochronę ubezpieczenia, otrzymała ofertę choćby zbliżoną do ofert proponowanych w zakładach pracy. Przy dwóch identycznych zakresach i warunkach ubezpieczenia, składka w opcji indywidualnej wynieść może nawet kilkaset procent więcej niż ta w opcji grupowej.
Zwrócić należy również uwagę na tzw. okresy karencyjne. Karencja, to nic innego jak okres, w trakcie trwania którego, płacimy ubezpieczycielowi składkę, ale mamy ograniczony zakres ochrony. Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić nam świadczenia za np. urodzenie dziecka, bo karencja na to świadczenie wynosi 9 miesięcy. W ubezpieczeniu grupowym, karencje są bardzo często zupełnie znoszone lub znacząco zminimalizowane, więc już od początku funkcjonowania ubezpieczenia, jesteśmy chronieni w pełnym jego zakresie i bez żadnych ograniczeń.


Kolejną kwestią przemawiającą za wyborem grupowych ubezpieczeń na życie, jest obsługa po stornie towarzystwa ubezpieczeniowego i agencji ubezpieczeniowej. Choć nie wydaje się nam to szczególnie istotne przy zawieraniu ochrony, okazać może się niezwykle ważne w sytuacjach dyskusyjnych, czy spornych. Faktem jest, że jako pojedynczy Klient mamy znacznie mniejszą siłę przebicia niż w przypadku kilkudziesięciu lub kilkusetosobowej grupy. Zwłaszcza, jeśli firmą zajmuje się dodatkowo agent, który jako specjalista w dziedzinie ubezpieczeń działający na rzecz klienta, ma obowiązek otaczać opieką każdego ubezpieczonego pracownika od początku współpracy aż do momentu jej zakończenia.


Porównując ubezpieczenie grupowe z ubezpieczeniem indywidualnym, ciężko jest znaleźć argumenty przemawiające na niekorzyść tego pierwszego, jedyne co może okazać się problemem, to fakt, że w momencie rezygnacji z pracy w danej firmie lub przejścia na emeryturę, tracimy jednocześnie możliwość korzystania z ochrony funkcjonującej w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Jednak i w tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe nie pozostawiają osoby zainteresowanej ubezpieczeniem samej sobie i proponują przejście na tzw. IKU (indywidualna kontynuację ubezpieczenia). Warunki takich umów, różnią się od tych funkcjonujących w firmach, ale są one, w dalszym ciągu, bardziej atrakcyjne niż to co uda nam się wynegocjować bezpośrednio z ubezpieczycielem.


Oczywiście, jak w przypadku każdego rodzaju ubezpieczeń na życie w Polsce, tak i ubezpieczenia grupowe są całkowicie dobrowolne i tylko od decyzji pracownika zależy okres w jakim chce on być objęty ochroną. Wystarczy, zgłosić do osoby, która zajmuje się ubezpieczeniem w naszej firmie, chęć rezygnacji z ubezpieczenie i zostaniemy z niego usunięci już od początku kolejnego miesiąca.


Reasumując więc kwestię ubezpieczeń grupowych, jeśli w Państwa firmie funkcjonuje grupowe ubezpieczenia na życie, to zdecydowanie warto jest zapoznać się z jego warunkami i przeanalizować przystąpienie do niego. Jeśli natomiast firma nie posiada polisy grupowej, to można porozmawiać z pracodawcą o zorganizowaniu ochrony w formie grupowej dla zatrudnianej przez niego załogi. Nigdy bowiem, nie ubezpieczymy się indywidualnie na warunkach jakie gwarantuje nam ubezpieczenie w zakładzie pracy.