Aktualności

Jak wypowiedzieć umowę oc?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak wszyscy wiemy ubezpieczenie oc jest ubezpieczeniem dla naszego auta obowiązkowym i bez niego nasza jazda nie jest prawidłowa. Większość z kierowców pamięta o tym obowiązku i rok rocznie zakupuje takie ubezpieczenie. Czasami dodają do niego ubezpieczenie ac lub inne dodatkowe składki, z których będą mogli skorzystać w razie wypadku czy kolizji. Problem jednak często pojawia się kiedy klienci chcą tę polisę wypowiedzieć, zakończyć czy przerwać. Niejednokrotnie nie mają pojęcia co wtedy zrobić, gdzie się zgłosić lub czy składka zostanie im zwrócona jeśli okres ubezpieczenia jeszcze się nie skończył. W takich sytuacjach pomóc powinien agent ubezpieczeniowy, który sprzedawał polisę lub jeśli odbyło się to bez pośrednika np. przez Internet, pomóc powinnam infolinia. Jak wypowiedzieć umowę oc?

 

Sposób, forma oraz terminy składania poszczególnych wypowiedzeń reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każde wypowiedzenie może być przesłane w formie mailowej, listowej, osobiście u agenta danego Towarzystwa Ubezpieczeń, w siedzibie Towarzystwa. W zależności od sytuacji są trzy rodzaje wypowiedzenia:

1. Wypowiedzenie z końcem okresu ubezpieczenia (na podstawie art. 28 ww. Ustawy): używany w sytuacji kiedy chcemy zmienić Towarzystwo Ubezpieczeń. Musi zostać złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązującej polisy (np. okres ubezpieczenia jest od 01.06.2016 do 31.05.2017 – wypowiedzenie musi zostać wysłane najpóźniej 30.05.2017, aby zostało uznane za skuteczne)

2. Wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia (art. 28a ww. Ustawy). Z tego wypowiedzenia możemy skorzystać jeżeli polisa w Towarzystwie A wznowi się automatycznie na kolejny rok (w myśl art. 28 Ustawy), natomiast My zawarliśmy polisę w Towarzystwie B, ale nie złożyliśmy wypowiedzenia w terminie ustawowym (najpóźniej dzień przed końcem). Tego typu wypowiedzenie skutkuje tym, że Towarzystwo A ma prawo naliczyć składkę za okres świadczonej ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu (art. 31 ww. Ustawy). Ten rodzaj wypowiedzenia może złożyć nabywca samochodu, w dowolnym momencie trwania polisy, z którą zakupił samochód. Za okres niewykorzystany zbywca samochodu może w takiej sytuacji otrzymać zwrot składki niewykorzystanej. W praktyce wypowiedzenie składane, jeżeli nabywca chce ubezpieczyć kupiony samochód w innym Towarzystwie niż aktualna polisa.