Aktualności

Ubezpieczenie od kradzieży

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polisy, które są sprzedawane przy okazji podpisywania umów na kredyt hipoteczny, zazwyczaj nie chronią domu lub mieszkania przed włamaniem z kradzieżą. Jest to równoznaczne z brakiem możliwość dociekania zadośćuczynienia w przypadku kradzieży sprzętu AGD, RTV, biżuterii, gotówki oraz innych wartościowych rzeczy ruchomych, które znajdowały się w budynku.

Przedmiot ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

W zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczyć można stałe elementy budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego oraz ruchomości domowe w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych ochroną objęte są również ruchomości domowe znajdujące się w budynku gospodarczym/pomieszczeniu gospodarczym (np. piwnicy) i garażu.

Zakres ubezpieczenia

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe na skutek dokonania lub usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem oraz rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej.

• kradzież z włamaniem – zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który     zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe.

• rabunek – zabór ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi.

Wyłączenia odpowiedzialności

W większości OWU można znaleźć zapisy, iż ubezpieczenie obejmuje działanie polegające na bezprawnym zaborze lub próbie zaboru w celu przywłaszczenia mienia z zamkniętego miejsca, które objęte jest polisą. Za kradzież uważa się też otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży. Dodatkowo ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które powstały w wyniku włamania, z zastrzeżeniem że: wszystkie okna i drzwi były w tym czasie zamknięte, są w należytym stanie technicznym oraz zaopatrzone są w zamki, których nie można otworzyć bez klucza. Ponadto drzwi zewnętrzne powinny posiadać co najmniej dwa różne zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy. Na rynku mamy też towarzystwa ubezpieczeniowe, które wymagają 1 zamka wielozastawkowego. W przypadku pomieszczeń gospodarczych (np. piwnic) Zakład Ubezpieczeń wymaga 1 kłódki.

Źródło: www.bezodmowy.pl