Aktualności

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jazda na rowerze, zarówno sportowa i rekreacyjna niesie ze sobą pewne ryzyko odniesienia obrażeń, wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej, czy też utraty roweru na skutek kradzieży. W ostatnich latach pojawiły się na rynku ubezpieczeniowym produkty skierowane do fanów jednośladów, co oczywiście nie jest przypadkiem, ponieważ  liczba rowerzystów w całej Polsce z roku na rok lawinowo rośnie. Polisa skierowana do rowerzystów ma kilka elementów, które zapewnią nie tylko wypłatę odszkodowania oraz  pomoc informacyjną, serwisową oraz organizacyjną.

Rodzaje polis, które wyróżniamy:

Odpowiedzialności cywilnej - OC
Na drodze nie tylko sam rowerzysta może ulec wypadkowi, ale także może przyczynić się do wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jeśli nagle straci panowanie nad jednośladem i potrąci pieszego, który w konsekwencji dozna złamania ręki, z pewnością poszkodowany będzie domagał się zadośćuczynienia od rowerzysty. Posiadając polisę OC, wystarczy przekazać poszkodowanemu dane z polisy, a obowiązek wypłaty odszkodowania spadnie na ubezpieczyciela.

Od kradzieży – AC
Dzięki AC ochroną objęte są koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą roweru wskutek wypadku, kradzieży, rozboju, zdarzeń losowych, np. pożaru.

Od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW
Nieszczęśliwe wypadki bardzo często kończą się śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW w polisie rowerowej obejmuje ochroną życie i zdrowie w trakcie użytkowania roweru. Wysokość świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela określana jest w ramach sumy ubezpieczenia NNW oraz w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei wysokość odszkodowania określa się zgodnie z tabelą procentową, którą znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Assistance dla rowerów
Assistance zapewnia organizacje oraz pokrycie kosztów pomocy w razie awarii lub wypadku ubezpieczonego roweru.

Nie zależnie od częstotliwości z jaką korzystamy z roweru warto mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji stresujących i pozwoli na bezproblemowy relaks na rowerze. Osoby, które używają roweru powinny zastanowić się nad ubezpieczeniem,  które będzie je chronić od odpowiedzialności za drobne uszkodzenie pojazdu, spowodowaną stłuczkę lub potrącenie pieszego. Pamiętajmy - wyboru musi dokonać każda z zainteresowanych osób samodzielnie dopasowując najbardziej odpowiednią opcję do swojego stylu używania roweru oraz możliwości finansowych.