Aktualności

Polisa na życie- który rodzaj wybrać?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ubezpieczenia na życie mogą kojarzą się nam przede wszystkim z długookresowymi ubezpieczeniami. Jest to bardzo istotny i powszechny rodzaj polisy, jednak nie jedyny z którego możemy korzystać. Wybierając ubezpieczenie na życie należy wziąć pod uwagę swoje potrzeby i oczekiwania,  ponieważ to właśnie one pomogą wybrać idealny wariant ubezpieczenia, dostosowany do sytuacji każdego z nas. 

Wyróżniamy kilka grup ubezpieczeń na życie -  ubezpieczenia posagowe, polisy związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, które stanowią uzupełnienie wcześniej wymienionych grup. 

Ubezpieczenia posagowe

Są to ubezpieczenia dedykowane rodzicom lub opiekunom dzieci.  Polisę może wykupić każdy rodzic -świeżo upieczony i ten, który ma pociechę już od kilku lat. Głównym celem polisy jest zgromadzenie środków na lepszy start w przyszłość dzieci – mieszkanie, studia, samochód. Ubezpieczonym jest rodzic (opiekun), natomiast po wygaśnięciu umowy zgromadzone środki otrzymuje dziecko. Należy pamiętać, że warunkiem zawarcia umowy jest wiek ubezpieczającego -  poniżej 56 lat.

Ubezpieczenia terminowe i bezterminowe

Ubezpieczenie terminowe najlepiej sprawdza się np. jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych. Ten rodzaj ubezpieczenia dedykowany jest również osobom w wieku przedemerytalnym . Jak sama nazwa wskazuje, zawierane jest ono na określony termin, np. do osiągnięcia przez ubezpieczonego konkretnego wieku. Istotą polisy terminowej jest wypłata świadczenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 

Umowa polisy bezterminowej zawierana jest na czas nieokreślony, czyli ochrona obowiązuje do śmierci osoby ubezpieczonej, niezależnie od tego ile lat dożyje. Wraz z zawarciem umowy zobowiązuje się ona do regularnego opłacania składek – jeśli tego nie zrobi, ochrona ubezpieczeniowa zostanie przerwana. 

Terminowe ubezpieczenia na życie i dożycie

Zawierane są również na termin i mają za zadanie ochronić przede wszystkim twoją rodzinę. Gwarantowana suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku śmierci oraz dożycia do wygaśnięcia polisy. Ten rodzaj ubezpieczenia jest świetnym sposobem na dodatkową emeryturę -  oszczędzasz nie ponosząc ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze. Decydując się na taką polisę musisz mieć świadomość, że po wygaśnięciu umowy twój wiek i stan zdrowia może uniemożliwić zawarcie jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Jest to ubezpieczenie, które łączy w sobie zalety funduszu inwestycyjnego i standardowej polisy na życie. Wybierając ten typ polisy warto sprawdzić, jak radzą sobie poszczególne fundusze kapitałowe. Takie informacje można znaleźć na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń starają się sprostać potrzebom klientów i udowodnić, że warto zainwestować w ubezpieczenie na życie. Szukając najlepszej polisy dla siebie, zastanów się nad swoimi potrzebami - umożliwienie finansowego start swojemu dziecku, finansowe zabezpieczenie  rodziny i jednoczesne gromadzenie oszczędności, lub zabezpienie kredyt hipotecznego.