Aktualności

Assa wspiera różnorodność w miejscu pracy!

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Assa czyli jedna z firm pożyczkowych, których ofertę proponujemy naszym klientom podpisała Kartę Różnorodności w polskim, estońskim i szwedzkim oddziale. Oznacza  to zobowiązanie się firmy do promowania różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej w swoim środowisku pracy. Jest to niewątpliwie ważny aspekt prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach kiedy wymaga się od wszystkich tolerancji, akceptacji i szacunku. 

Jak mówi czasopismo „Bliżej Biznesu” Karta Różnorodności to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską na poziomie ogólnoeuropejskim. Stanowi ona zobowiązanie organizacji do przeciwdziałania dyskryminacji i równocześnie podjęcia działań na rzecz otwartych na różnorodność miejsc pracy. Podpisanie Karty ma też szerszy wymiar, jej Sygnatariusze działają na rzecz spójności i równości społecznej. Do grupy tych firm dołączyła także Aasa, technologiczna firma finansowa, specjalizująca się w udzielaniu pożyczek ratalnych dla klientów indywidualnych. Karta jest kolejną inicjatywą spółki, realizowaną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Tym samym firma zobowiązała się do ochrony pracowników przed dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę, płeć, stan zdrowia, religię, przekonania, poglądy polityczne, orientację psychoseksualną czy stan cywilny. W tym celu firma wdroży zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania. 

„Podpisanie Karty Różnorodności jest wyrazem wyznawanych przez nas wartości. Naszą największą przewagą jest właśnie to, że jesteśmy międzynarodowym i bardzo zróżnicowanym zespołem, który na co dzień wspiera się i szanuje. Dzięki temu możemy lepiej i z większym zrozumieniem odpowiadać na potrzeby współczesnego, coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa.”- wypowiada się Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

Serdecznie gratulujemy Assa Polska podjęcia takich działań i jednocześnie bardzo się cieszymy, że mamy w swojej ofercie takie firmy. Firmy, które dbają nie tylko o siebie i swój zarobek ale także przy okazji prowadzenia działalności zbają o wspólne dobro i pokój na świecie.