Aktualności

Ubezpieczenie GAP przy leasingu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Decydując się na leasing samochodu poza obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym coraz częściej spotkasz się z propozycją zawarcia dodatkowego ubezpieczenia GAP. Ubezpieczenia te cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza przy leasingu nowych samochodów. Czy to się opłaca? W jakich sytuacjach GAP może Ci się przydać? Jaka jest cena GAP? Jaki wariant ubezpieczenia GAP wybrać?

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (np. kradzieży). Niektóre oferty GAP nie obejmują kradzieży. Zaletą GAP jest możliwość zakupu samochodu porównywalnego z utraconym. Leasingodawcy nie oferują GAP dla motocykli.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP fakturowy-  pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu. Najbardziej „opłaca się” przy leasingu nowych samochodów, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny z faktury zakupu jest największa. Z tego też tytułu jest to najdroższy wariant GAP. Znaczny odsetek leasingodawców oferuje wyłącznie ten wariant GAP.

GAP finansowy – pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC a wartością odszkodowania z tytułu AC. Warto go zastosować gdy bierzesz samochód w leasing z bardzo niskim wkładem własnym (0-10%) i wysokim wykupem. Jest spora szansa, że wartość samochodu w danym momencie jest niższa, niż to co zostało do spłaty.

GAP Indeksowy – najbardziej powszechny i najczęściej wybierany wariant, wypłaca procent wartości samochodu. Zwykle od 20% do 30% w zależności od rodzaju samochodu i firmy leasingowej oferującej GAP. Ten wariant jest dla dowolnego samochodu na dowolnych warunkach leasingu jeśli chcesz się solidnie zabezpieczyć na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży i szukasz rozsądnego kompromisu cenowego między GAPem fakturowym a finansowym.

GAP Casco – pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na monet zawarcia ubezpieczenia. Ten rodzaj GAP przeznaczony jest do już trwających umów leasingu/pożyczki i można go zawrzeć aneksem do umowy. Chcąc przystąpić do tego ubezpieczenia na okres 12 miesięcy sprawdź, czy Twoja polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości fakturowej.

 Ubezpieczenie GAP to czasami także dodatkowe świadczenia wypłacane niezależnie od odszkodowania wypłaconego z GAP, np.

-zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

-zwrot kosztów do 5-8% wartości z faktury/polisy AC (dotyczy GAPu fakturowego i casco, maks. 5000-6000 zł) na: koszty ubezpieczenia nowego pojazdu (OC AC NNW) lub pierwszej wpłaty na leasing/pożyczkę nowego pojazdu lub trzech pierwszych rat w nowej umowie leasingu.

-zwrot kosztów pobytu w hotelu przy szkodzie całkowitej

Niestety większość spotykanych u leasingodawców GAPów nie zawiera wyżej wymienionych świadczeń.  

Wybierając ofertę GAP zwróć również uwagę na maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy chcesz leasingować drogi samochód. Na ubezpieczenie GAP decydują się najczęściej osoby, którym przydarzyła się szkoda całkowita lub kradzież w trakcie spłaty leasingu. Jednocześnie wraz ze wzrostem świadomości klientów coraz więcej osób wykupuje GAPa dla „świętego spokoju”. Sporadycznie może się zdarzyć, że decydując się na ubezpieczenie GAP dostaniesz leasing na lepszych warunkach.

 Ubezpieczenie GAP możemy nabyć tylko przy zawieraniu umowy leasingu. W trakcie spłaty leasingu nie ma możliwości dokupienia GAP, a przynajmniej nie za pośrednictwem leasingodawcy. Wyjątek stanowi GAP Casco. W chwili pisania tekstu nie wszyscy leasingodawcy mieli go w ofercie.

 Reasumując ubezpieczenie GAP dzięki swojej różnorodności oraz płatności w ratach leasingu staje się coraz popularniejsze, szczególnie przy leasingu nowych samochodów. Jednocześnie nie jest obowiązkowe, dlatego nikt nie zmusi Cię do jego wykupienia. Jeśli liczysz się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży (pewne samochody szczególnie często padają łupem złodziei, np. w 2015r Audi A4 czy VW Golf) warto rozważyć zakup GAPa.