Aktualności

Elektronika AllRisk

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprzęt elektroniczny, a więc komputery, drukarki, skanery i ogrom innych urządzeń, to obecnie podstawa funkcjonowania firmy. Często nie wyobrażamy sobie pracy bez laptopa i zawartych w nim danych. Ze względu na często delikatną konstrukcję, elektronika może zostać łatwo zniszczona przez pożar czy zalanie, łatwo go uszkodzić, a na dodatek często pada łupem złodziei. Dlatego ochrona majątku elektronicznego od różnych ryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy.


Obecnie w większości Firm Ubezpieczeniowych funkcjonuje zakres Ubezpieczenia nazwany „Elektronika AllRisk”. Co on oznacza?
Jest to objęcie sprzętu wymienionego przy zawarciu polisy ochroną ubezpieczeniową, od szkód, które uniemożliwiają prawidłowe jego funkcjonowanie, a w szczególności powstałe w wyniku:
-błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania,
-błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych,
-wandalizmu,
-kradzieży z włamaniem,
-rabunku,
-pożaru,
-wybuchu,
-działania wody i wilgoci,
-przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
-powódź,
-ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem
Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj wymagają podziału sprzętu elektronicznego na sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny. Przyjrzyjmy się co zawierają te grupy.
Sprzęt stacjonarny:
-sprzęt przetwarzania danych, biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, tj. komputery, drukarki, kopiarki, fax,
-medyczny bez endoskopów,
-medyczny z endoskopami,
-sprzęt przemysłu graficznego np. skanery, plotery,
-sprzęt RTV- odbiorniki TV, kamery, projektory, notebooki, laptopy,
-sprzęt alarmowy, pomiarowy i  automatyki przemysłowej, sprzęt geodezyjny
-telefony komórkowe, aparaty fotograficzne
Sprzęt przenośny:
-sprzęt przetwarzania danych, biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, tj. komputery, drukarki, kopiarki, fax
-medyczny bez endoskopów
-medyczny z endoskopami
-sprzęt przemysłu graficznego(skanery, plotery itp.)
-sprzęt RTV: dźwięk i obraz(odbiorniki TV, kamery, projektory), notebooki, laptopy, palmptopy
-sprzęt alarmowy, pomiarowy i  automatyki przemysłowej(sprzęt geodezyjny)
-telefony komórkowe, aparaty fotograficzne
Z pozoru podział wygląda na identyczny, jednakże tylko urządzenia, które znajdą się w grupie sprzętu przenośnego, będą ubezpieczone poza lokalizacją firmy, na stałe zamontowane w pojazdach oraz poza terytorium RP.
Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie elektroniki powinniśmy mieć wykaz sprzętu zgodnie z podziałami powyżej. Najlepiej w formie tabeli gdzie umieszczamy:
-producenta, model i nr fabryczny lub ewidencyjny
-datę produkcji
-wartość z dnia zakupu
-ilość sztuk
-pojemność w MB
Jeśli jest to nietypowy sprzęt lub dla własnego bezpieczeństwa, można wykonać dokumentację zdjęciową i załączyć ją do dokumentów.
Należy pamiętać, żeby otrzymać odszkodowanie cały sprzęt musi być właściwie zabezpieczony, zgodnie z wymogami w ogólnych warunkach ubezpieczenia.