Aktualności

Czym jest franszyza integralna i redukcyjna?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kupując ubezpieczenie spotykamy się z różnymi pojęciami, które w pierwszej chwili nic nam nie mówią. Aby poznać ich znaczenie musimy skorzystać z wyszukiwarki w Internecie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do podjęcia ryzyka i ubezpieczenia naszego samochodu, domu czy mieszkania. Chcąc się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za wszystkie, nawet najmniejsze szkody wprowadzono franszyzy.


Franszyza redukcyjna
Franszyzę redukcyjną najłatwiej zobrazować jako stałą kwotę lub procent wartości szkody, o jaką ubezpieczyciel w razie zaistnienia szkody pomniejszy wypłatę odszkodowania. Udział właściciela pojazdu w szkodzie może być określony w zależności od przyjętej opcji umowy procentowo albo kwotowo, czyli z podaniem konkretnie wskazanej sumy. Oznacza to, że jeśli posiadacz pojazdu umówił się z ubezpieczycielem, że pokryje 10% każdej szkody, to w przypadku uszkodzenia o wartości 10 000 zł zostanie mu wypłacone odszkodowanie w wysokości 9000 zł. Franszyza redukcyjna działa jak udział własny. W poniesionej szkodzie polega on na tym, że ubezpieczający przyjmuje na własną odpowiedzialność część ewentualnej szkody wg zasad określonych przy zawarciu polisy. Wysokość ewentualnego udziału własnego może być różna, w zależności od tego jaką sumę wybierzemy.
W przypadku franszyzy redukcyjnej mamy możliwość zniesienia jej, czyli dopłacenia dodatkowej składki za nie ponoszenie własnej odpowiedzialności w szkodzie. Jeśli chcemy zmniejszyć wysokość składki np. w ubezpieczeniu AC możemy zwiększać udział własny lub go wprowadzać.


Franszyza integralna
Przez franszyzę integralną należy rozumieć kwotę, do wysokości, której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższy tę kwotę, ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna wiąże się ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń. Ma ona na celu wyeliminowanie konieczności likwidacji szkód drobnych bo zdarza się, że likwidacja szkody przekracza jej wysokość.  Aby zobrazować to przykładem, warto powołać się np. na zapisy obecne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych. W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciel podaje m.in., że ochroną w ramach AC nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł w przypadku samochodów osobowych. Czyli w powyższym przypadku klient nie otrzyma odszkodowania za uszkodzenie o wartości np. 300 zł, ale dostanie pełną rekompensatę, jeśli zniszczenie samochodu wyniesie przynajmniej 500 zł.
Jeśli chodzi o franszyzę integralną to nie ma możliwości jej wykupienia nawet za dopłatą dodatkowej składki.