Aktualności

Ubezpieczenie dla rolnika

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obowiązek posiadania ubezpieczeń obowiązkowych pojawia się w momencie, gdy obejmujemy gospodarstwo rolne. Oznacza to, że tego samego dnia powinno być one ubezpieczone. Wyjątkiem może być polisa poprzedniego właściciela, która jeszcze obowiązuje. We wszystkich ubezpieczeniach obowiązkowych fakt zmiany właściciela przedmiotu ubezpieczenia powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Od chwili wejścia w posiadanie gospodarstwa prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela.


Jakie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a które możemy wykupić dobrowolnie?
Do obowiązkowych ubezpieczeń należą:
-ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego- ubezpieczenie majątkowe, w którego zakresie powinien znaleźć się budynek mieszkalny i wszystkie budynki gospodarcze w zakresie od ognia i zdarzeń losowych
-ubezpieczenie OC rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego- ubezpieczenie nie dotyczy samego rolnika, ale obejmuje osoby trzecie, które mogą ponieść szkodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością
Dobrowolne ubezpieczenia:
-ubezpieczenie mienia ruchomego- tak jak w ubezpieczeniu majątkowym można zabezpieczyć: sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy itp.
-ubezpieczenie upraw- rolnicy sami decydują od czego chcą się ubezpieczyć, mogą wybrać pojedyncze ryzyka:  grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiet ryzyk. W ubezpieczeniu mogą otrzymać dofinansowanie od budżetu państwa do 65%.
-ubezpieczenie NNW w gospodarstwie rolnym- rolnictwo jako wysoka grupa ryzyka także może zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które w gospodarstwach zdarzają się bardzo często
-ubezpieczenie zwierząt gospodarskich- ubezpieczenie gwarantuje ochronę inwentarza w gospodarstwie, najczęściej od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności.
Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.
Z jednej strony w ustawie mamy mowę o obowiązku ubezpieczenia, z drugiej zaś prawo to nie jest egzekwowane. Kary za brak polis obowiązkowych  powinny nakładać jednostki samorządowe, zazwyczaj żadne sankcje za brak ubezpieczenia nie są nakładane.
Każdy rolnik na własne ryzyko nie wykupuje polisy ubezpieczeniowej, ale brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku. Zanem decyzję czy warto wykupić polisę ubezpieczeniową każdy powinien podjąć sam.